ZASIŁKI

Pracujesz/pracowałeś w Niemczech, Holandii lub Belgii?
Możesz pozyskać dodatkowe pieniądze z zasiłków.POZYSKUJEMY ZASIŁKI:

1. Zasiłek rodzinny w Niemczech - Kindergeld
MOŻESZ ZYSKAĆ: 2208-2580 euro rocznie za każde 1 dziecko!


Kindergeld:

 • Przysługuje na dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą.
 • Można odzyskać nawet wstecz - do 4 lat.
 • Mamy szansę otrzymać na dzieci współmałżonka lub przysposobione - muszą należeć do naszego gospodarstwa domowego.
 • Jest wysoki. Zależnie od wieku i liczby dzieci możemy otrzymać nawet 184-215 euro miesięcznie.


2. Zasiłek rodzinny w Holandii - Kinderbijslag i Kindgebonden budget
MOŻESZ ZYSKAĆ: 1100 euro rocznie/1 dziecko z Kinderbijslag (za kolejne dzieci więcej).
DODATKOWO MOŻESZ OTRZYMAĆ: 1017-1800 euro z Kindgebonden budget rocznie!


Kinderbijslag:

 • Jest przyznawany osobom, których dziecko ma mniej niż 18 lat i nadal się uczy.
 • Można pozyskać do 12 miesięcy wstecz.
 • Przysługuje rodzicom, którzy pracowali w Holandii i mieli potrącane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Otrzymują także osoby w separacji oraz po rozwodzie.
 • Przysługuje tylko jednemu z rodziców. Nie wolno pobierać więcej niż jednego zasiłku w całej Unii Europejskiej (jeśli pobierasz zasiłek w Polsce, zasiłek z Holandii zostanie pomniejszony o kwoty otrzymane w Twoim kraju).
 • Ma różną wartość zależnie od wieku i liczby dzieci oraz roku, za który go pobieramy. Kwartalnie za jedno dziecko można pobierać od 192 do 275 euro. W CUF można mieć zwiększoną tę sumę o ok. 1017-1800 euro rocznie, gdyż dodatkowo pozyskujemy dodatek Kindgebonden budget. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby dzieci.


3. Zasiłek rodzinny w Belgii - Kinderbijslag
MOŻESZ ZYSKAĆ: od 1083,34 euro do 2992,92 euro na jedno dziecko rocznie!


Kinderbijslag:

 • Jest przyznawany osobom do 25 roku życia, jeżeli się uczą;
 • Możemy pozyskać zasiłek do 5 lat wstecz;
 • Zasiłek możemy pozyskać nawet na dzieci przysposobione oraz na dzieci małżonka - jedyny warunek to wspólne zameldowanie;
 • Miesięcznie możemy pozyskać od 90,28 euro do 249,41 euro na każde dziecko.


Dokumenty niezbędne do pozyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech lub Holandii lub Belgii:

 • komplet dokumentów dostarczony przez nasza firmę - wypełniony i podpisany (znajduje się na naszej stronie lub wyślemy go do Ciebie);
 • kopia dowodu osobistego (ewentualnie paszportu);
 • Holandia -kopia Salarisów lub Jaaropgave; Niemcy - Lohsteuerbeschainigung lub Abrechnung; Belgia - Fiche lub Loonbrief lub Loonafrekening;
 • unijne lub tłumaczone przysięgle akty małżeństwa;
 • unijne lub tłumaczone przysięgle akty urodzenia dzieci;
 • wydawane w Urzędzie Miasta i Gminy - zaświadczenie o zameldowaniu z dziećmi;
 • z ZUS - poświadczenie nieprzyznania zasiłku w pozostałych krajach UE;
 • oświadczenie o zarobkach lub ich braku opiekuna dziecka.


4. Zasiłek zdrowotny w Holandii - Zorgtoeslag:
MOŻESZ ZYSKAĆ: nawet 1056 - 2124 euro rocznie!


Zorgtoeslag:

 • Może otrzymać osoba mieszkająca w Holandii.
 • Przysługuje osobom, które wykupiły ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Jest ono obowiązkowe. Często wykupuje je pracodawca dla wszystkich swoich pracowników.
 • Przysługuje singlom. Wówczas wynosi 1056 Euro rocznie. Zorgtoeslag przysługuje także osobie z partnerem fiskalnym - zwiększając się! Ostateczna kwota może sięgnąć do 2124 euro rocznie!
 • Pozyskuje się za rok 2013.


Dokumenty niezbędne do pozyskania zasiłku zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii:

 • komplet dokumentów dostarczony przez nasza firmę - wypełniony i podpisany (znajduje się na naszej stronie lub wyślemy go do Ciebie);
 • kopia dowodu osobistego (ewentualnie paszportu);
 • kopia Salarisów lub Jaaropgave za ten i poprzedni rok;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej z Holandii.

TELEFON CAŁODOBOWY

537 123 000BIURO
Piotrków Trybunalski
ul. Armii Krajowej 22B
pon.-pt. 9:00-16:00